شرایط عضو در شرکت های تعاونی

zahratarasi
پست: 6
تاریخ عضویت: یک شنبه آپریل 14, 2019 8:14 am
نام: زهرا
نام خانوادگی: تاراسی

شرایط عضو در شرکت های تعاونی

پستتوسط zahratarasi » دو شنبه آپریل 15, 2019 9:50 am

فصل دوم - عضو
ماده 8 - عضو در شرکت های تعاونی، شخصی است حقیقی ‌یا حقوقی غیردولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و ‌اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
تبصره 1 - در تعاونی های اشتغال‌زا کمک های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می‌شود.
تبصره 2 - در تعاونی‌های چند منظوره‌ در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.
ماده 9 - شرایط عضویت در تعاونی ها عبارت است از :
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

بازگشت به “تعاونی‌ها”