اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی

zahratarasi
پست: 6
تاریخ عضویت: یک شنبه آپریل 14, 2019 8:14 am
نام: زهرا
نام خانوادگی: تاراسی

اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی

پستتوسط zahratarasi » دو شنبه آپریل 15, 2019 9:48 am

اهداف بخش تعاونی عبارت است از :
1- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2- قرار دادن وسايل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسايل کار ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6- پیشگیری از انحصار ، احتکار ، تورم و اضرار به غیر.
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
8- کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و كم درآمد.
9- ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
تبصره 1- اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد، عملی ‌شود.
تبصره 2 - دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.
‌ماده 2- شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.

بازگشت به “تعاونی‌ها”