مسئول ایمنی در شرکت

گروه‌های گفتگوی حوزه‌ی روابط کار
ravabetkar
پست: 4
تاریخ عضویت: یک شنبه آپریل 14, 2019 12:15 pm
نام: کارشناس
نام خانوادگی: روابط کار

مسئول ایمنی در شرکت

پستتوسط ravabetkar » دو شنبه آپریل 15, 2019 9:23 am

- کلیه کارفرمایان موظفند برای کارگران و کارکنان خود دوره های آموزشی ایمنی را برگزار نمایند همچنین تعیین مسئول ایمنی واجد شرایط مطابق آیین نامه ها برای کارگاه وظیفه دیگرکارفرمایان محسوب می گردد .

بازگشت به “انجمن روابط کار”