افزایش آگاهی اعضای شرکت های تعاونی از قوانین و مقررات شرکت های تعاونی

گروه‌های گفتگوی حوزه‌ی تعاون
HASANLOO
پست: 2
تاریخ عضویت: یک شنبه آپریل 14, 2019 8:43 am
نام: لیلا
نام خانوادگی: حسنلو

افزایش آگاهی اعضای شرکت های تعاونی از قوانین و مقررات شرکت های تعاونی

پستتوسط HASANLOO » دو شنبه آپریل 15, 2019 10:13 am

دوره های آموزشی برگزار شده از سوی امور تعاون این اداره کل تا چه میزان در افزایش آگاهی اعضای شرکت های تعاونی از قوانین و مقررات شرکت های تعاونی موثر بوده است؟

بازگشت به “انجمن تعاون”