مناجات با خدا برگرفته از کتاب زیبای از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی

Zahrasaeedian1367
پست: 1
تاریخ عضویت: جمعه ژانویه 24, 2020 11:11 pm
نام: Zahra
نام خانوادگی: Saeedian

مناجات با خدا برگرفته از کتاب زیبای از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی

پستتوسط Zahrasaeedian1367 » جمعه ژانویه 24, 2020 11:21 pm

قسمتی از کتاب از فرش خاکی تا عرش خوشبختی ابدی نوشته کیمیا مظفریان:
ای زیباترین معبود و ای منتها آرزوی خوبان... ای بی نظیر بی همتا... ای که در انتقام تواناست اما در عین حال بسیار مهربان و با گذشت و غفور است... ای آن که همه بندگان را به بهشت ابدی دعوت کرده است... ای که بی شمار خوب در پیش پایش التماس لقایش را می کنند... ای که برترین بندگان در تمام طول عمرشان در التماس و اشک و ناله برای لقای صفات زیبایی و جمال و جلال او هستند... ای که با ارزش ترین جان ها صبح و شب اشک می ریزند تا جانشان را بپذیری و بخری و اذن ملاقات دهی... ای که در ملک پادشاهی ات، بی شمار بنده مقرب، برده وارانه و عاشقانه و شیفته برای جلب نظرت با هم رقابت می کنند... ای که آتش عشقت، وجود همه عاشقان را سوزانده و خاکستر کرده.. ای که تمنای لقایت، ذره ذره ذوبمان می کند... خدایا؟ یا ارحم الراحمین؟

ای یگانه بی همتا تویی همان که خلقمان کرد، روزی امان داد، هدایتمان کرد، و شر ظالمان را از زندگی امان دور کرد. تویی که هرگاه هر کس بر تو توکل کرد، اموراتش را کفایت کردی و مشکلاتش را از طرقی که گمان نمی کرد حل نمودی و به او عزت و نعمت دادی.

خالق عزیز و مهربان شهادت می دهیم نیت تو از خلق، رحم و مهر و عشق بود و رساندن انسانها به خوشبختی و سعادت و سرور ابدی. شهادت می دهیم ما همواره در پرتو عشق و محبت و حمایت تو بوده ایم و خواهیم بود. شهادت می دهیم به پاکی ات. شهادت می دهیم به بخشندگی ات...شهادت می دهیم به خیرخواهی ات برای بندگان...

اعتراف می کنیم که نمی توانیم نعمتهای تو را از کثرت شماره کنیم. و اعتراف می کنیم شکر آن نعمتهایت را که شناختیم هم به جا نیاوردیم. و اعتراف می کنیم که با نعمتهایی که عطای تو بود، تو را معصیت کردیم. فروتن و خوار و درمانده و کوچک در پیشگاه تو هستیم و کسی جز تو نداریم که به یاری بطلبیم. ای که هر کس را اراده کنی، محروم می کنی و هر کس را بخواهی، بی شمار عطا می کنی و همه ذلیل اراده نافذ تواند. خدایا اگر عذابمان کنی از گناهانمان است و اگر درگذری، از بردباری و جود و کرم توست. معبودی جز تو نیست و ما از ستمکارانیم. معبودی جز تو نیست و ما از آمرزش خواهانیم. معبودی جز تو نیست و ما از تکبیرگویان ذات پاک تو هستیم. ای که جمیع حامدان، حمد او نتوانند گفت و جمیع شاکران، شکر ذره ای از نعمتهایش را نتوانند به جای آورد....

هر کس معشوقی را می خواند و ما تو را. ما را جز به سوی تو راهی نیست‌ . ای خالق دو عالم تا اوج خواهیم آمد تا به تو برسیم‌ . زندگی امان گسترده به عشق توست. قلبمان پر کشیده تا اوج وصال تو‌ .ای محبوب عالمیان تو را صدا میزنیم. هر کس هر معشوقی را صدا بزند ما تو را تا ابد می خوانیم. صدایت میزنیم.... ای ستودنی بی همتا. ای شایسته حمد... تو اوج همانی هستی که از ازل وصالش را می خواستیم... با تو دریافتیم عشق را... با تو دریافتیم سعادت و خوشبختی حقیقی را... با همه دهانها تو را می خوانیم و با همه قلبها تو را می پرستیم‌ . عاشقها معشوقهای دروغین را می خوانند، ما تو را... فقط تو را...

ای خداوند زیبای توانای قدیر و علیم، ای پادشاه بلامنازع که همه عاشق او هستند. ای معشوقی که هر شفاعتی فقط با اجازه او پذیرفته است. ای معشوقی که عشق به او، اوج رستگاری و خوشبختی ست. ای که از هر کس به عهد و وعده و قول خود وفادارتری. ای که هرآنچه در آسمان ها و زمین است از آن توست. ای که هرگز تو را خستگی و ناتوانی و خواب آلودگی نمی گیرد و تا ابد زنده و پایداری... ای که بزرگی و عظمت و قدرت فقط از آن توست و جز تو همه ذلیل و عاجز و فقر محض و هیچ و پوچ اند... ای که مالکیت و فرماندهی و آقایی فقط از آن توست و جز تو همه زبون و عبد و برده اند....

خداوند بخشنده مهربان ... ای خداوند بزرگ و بلندمرتبه...عاشقانه و ملتمسانه دوباره به بارگاه کبریایی ات آمدیم.. دوباره به سوی تو هجرت می کنیم‌. از همه بدی های نفسمان به سوی رحم و مغفرت تو هجرت می کنیم. از همه ظلمات به سوی نوری که‌ تو ما را به آن رهنمون شدی، هجرت می کنیم. معشوق ما به لحظه دیدار تو می اندیشیم. عاشق دیدار توایم. پشت در کاخ عظیم پادشاهی تو می نشینیم و التماس می کنیم در را باز کنی و ما را هم در نزد خود راه دهی. منتظر توایم. اذن بده معشوق بی همتا. اذن ورود بده ای والای بی نظیر. به مهربانی و‌ کرامت و عظمت تو می اندیشیم. عشق به تو همه قلب ما را در بر گرفته. یا ارحم الراحمین؟ گرفتاریم. گرفتار جذابیت تو. نیازمندیم. نیازمند قدرت تو. سائلیم. سائل حضور تو. فقیریم. فقیر توجه تو. راه به سوی خودت برایمان بگشا. یا فتاح...

مهربانا نعمت بزرگی از نعمت های خفیه تو را یاد می کنیم. نعمت کرامت و عزت انسانی و حس ارزشمندی و به طبع آن رهایی از دنیاپرستی و طمع را. خدایا شکرت. به خاطر رهایی امان از طمع ها و دنیا پرستی ها و پوچی ها شکرت. به خاطر مشکلاتی که باعث می شود نفسمان رام شود و از استکبار و طغیان نجات پیدا کنیم شکرت. به خاطر نجاتمان از قدرت پرستی و شهرت پرستی و پول پرستی شکرت. این که ستایشگر تو و پرستنده تو شدیم و پوچ بودن معشوق های دروغین را درک کردیم، نگاه تو و منت تو بر ما بود. مهربانا به هر سو نگریستیم رحمت و مهربانی تو را دیدیم و بس.

پادشاه بزرگ آسمانها و زمین، ﺷﻜﺮت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ نعمت بزرگ حیات و اینکه ﺷﻜﻮه ﺿﻴﺎﻓﺖ زﻧﺪگی و لذت بندگی خودت و رهایی و آزادی از بندگی غیر خودت را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎدآوری کردی. شکرت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ بزرگ ترین منتی که بر سر ما گذاشتی، آﻓﺘﺎب ﺑﺨﺸﻨﺪه رسول اکرم و دوازده جانشین پاک و معصوم او ﻛﻪ به واسطه کرامت آنان، ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ و کرامت ، شجاعت و عزت انسانی را ﺑﻪ ﻣﺎ آموختی. ما دین نازل شده از تو، اسلام ناب محمدی را برگزیدیم و تبعیت کردیم و به آرامش و سعادت حقیقی رسیدیم. ما با تبعیت از تو به آرامش قلبی و عزت و غنا رسیدیم و تحقق وعده های یاری تو را دیدیم و به صداقت سخن تو شهادت دادیم. ﺷﻜﺮت برای نعمت بی نظیر ﭼﺸﻤﺎنمان ﻛﻪ می ﺗﻮاﻧﻴﻢ توسط آنها زﻳﺒﺎیی ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی بی ﺷﻤﺎرت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﻢ. ﺷﻜﺮت برای زبانی ﻛﻪ می ﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﺧﻮش توصیه به حق و توصیه به صبر و رحم، ﺑﺎغ دﻧﻴﺎ را ﺧﻮشﻋﻄﺮ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎ آن ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ، اﻣﻴﺪ و ﻋﺸﻖ ﻫﺪﻳﻪ ﺪﻫﻴﻢ. شکرت به خاطر توفیق تک تک اعمال صالحی که در گذشته عطایمان کردی و و سپاس برای تک تک اعمال صالحی که در آینده توفیقمان به انجامشان خواهی داد. شکرت که مفهوم واقعی حیات را به ما فهماندی. شکرت که به ما فهماندی حیات واقعی در آسایش جسمی نیست بلکه در مبارزه با کفر و ظلم و نهراسیدن از مرگ است. تو را سپاس می گوییم و با امید به رحمت تو زندگی می کنیم.

ای پادشاه بزرگ، ﺷﻜﺮت ﻛﻪ ﺑﺎ آذﻳﻦﺑندی ﺳﺮزﻣﻴﻦ دﻧﻴﺎ و نمایاندن آیاتت در آفاق و انفس ﻣﺎ را اﻓﺴﻮن رخ زﻳﺒﺎﻳﺖ می کنی. شکرت که تقدیر را بر غلبه و پیروزی حتمی و قطعی مستضعفان بر مستکبران نگاشتی و فلاح و رستگاری را سرنوشت محتوم آنان که هرگز ولایت دشمنان دین تو را قبول نمی کنند قرار دادی. شکرت به خاطر نجات یافتنمان از چنگال بسیاری از ظالمان که فقط تو می دانی عظمت موهبت نجات ما از دست ظالمان چقدر بزرگ است. ﺷﻜﺮت که هدایتت را در ﺟﺎن و روح ﻣﺎ ریختی و ﺳﺮﺷﺎرﻣﺎن ﻛﺮدی ازﻋﺸﻖ ﺧﻮدت. تو مولا و صاحب اختیار و فرمانروای مایی و ما از انکار ولایت اولیای ضعیف و ذلیل طاغوت و ورود در ولایت عظیم کبریایی تو افتخار می کنیم و به خود می بالیم. به اینکه بنده تسلیم توایم، به همه عالم فخر می فروشیم. ما با برگزیدن ولایت تو بر ولایت غیر تو، پیروز و برنده و رستگار شدیم. ما از داشتن چنین خدایی، ثروتمندترین در عالم هستیم. معشوق عالمین ﻣﻤﻨﻮﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت بی ﻛﺮاﻧﺖ از طریق رسولانت ﻣﺎ را به راه راست راهنمایی می کنی.

خدایا ظن ما به عظمت مهربانی تو این است که برای هر کاری که به عشق تو و به امید تو انجام دادیم، بیش از ثروت تمام زمین‌ را به بندگان حقیرت عطا خواهی کرد. ظن ما به تو این است که به ازای هر ثانیه که به نیت رضای تو به پدر و مادرمان خدمت کردیم، قلب ما را به خودت عاشق تر خواهی نمود و ما را میلیونها سال از نعمت اکبر رضایتت متنعم خواهی کرد و اجازه خواهی داد زیبایی ات را نظاره کنیم. زیبای بی همتا ظن ما به تو این است که از سر رحمتت، آنچه به خوبانت عطا کردی، به ما هم عطا خواهی کرد. ظن ما به تو این است که تو ما را محبوب و عزیز در میان تمام مخلوقاتت خواهی گرداند و ما را سفیران عشق و رحمت خود در عالم قرار خواهی داد. ظن ما به تو این است که آن طور که شایسته عظمت کرامت و مهربانی ات است، با ما رفتار خواهی کرد نه آنچنان که ما لایق آنیم.‌ به رحمتت بسیار امید داریم و یقین داریم در هر راهی که خالصانه برای رضای تو و طبق خواست تو قدم گذاریم، تا بی نهایت برکتش خواهی داد و افزونش خواهی نمود. ظن ما به تو این است که تو حتما و قطعا به همه وعده هایت عمل خواهی کرد و ما را بر مستکبران پیروز خواهی کرد و ما را در زمین مکنت و خلافت و توفیقات عظیم عطا خواهی کرد. ظن ما به تو این است که ما را وارثان بهشتت به وسعت آسمان ها و زمین خواهی نمود و روح ما را سیراب از مهربانی و زیبایی بی نهایت خود خواهی نمود.

بازگشت به “موضوعات متفرقه”