آشنايي با تعاوني توسعه و عمران شهرستاني

zahratarasi
پست: 6
تاریخ عضویت: یک شنبه آپریل 14, 2019 8:14 am
نام: زهرا
نام خانوادگی: تاراسی

آشنايي با تعاوني توسعه و عمران شهرستاني

پستتوسط zahratarasi » دو شنبه آپریل 15, 2019 10:19 am

طبق قانون، شركت تعاوني توسعه و عمران شهرستان شركتي است كه بمنظور تسريع در رشد و توسعه شهرستان، هدايت منابع مردمي به بخشهاي توليدي، بسترسازي براي ورود بخشهاي تعاوني و خصوصي به فعاليتهاي اقتصادي، انجام طرحهايي كه به دليل افزونه زا (رانت زا) بودن آنها ،قابل واگذاري به بخش خصوصي نمي باشند تشكيل مي شود.
اين شركتها تابع قانون تاسیس شركتهای تعاوني توسعه و عمران شهرستانی ، قانون بخش تعاونی و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي باشند.

بازگشت به “توسعه و عمران”